Contact

Stichting Cool 2B Fit

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaand email-adres
(voor zowel zorgprofessionals als ouders).

E-mail: info@cool2bfit.nl
Telefoon: 06 12735746
Graag op vrijdag of 's avonds na 20:00 uur m.u.v. donderdagavond.

Sportimpuls 2017 is gesloten
Subsidieoproepen van de Sportimpuls 2017 staan open van maandag 9 januari tot maandag 23 februari 14:00 uur. Voor de Sportimpuls KSG is in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie over de Sportimpuls KSG vind je op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt en ZonMw.

Met de Sportimpuls KSG regeling beoogt het ministerie van VWS jeugd met overgewicht te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast.

  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

  • Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg op basis van een interventie van de menukaart KSG een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw om lokaal passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en toe te passen.
     

     IBAN: NL40 ABNA 0428676790
© copyright BWEB - Cool2BFit - Disclaimer